Odpady medyczne

Odpady medyczne zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach stanowią odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi...

Odpady budowlane

Grupa odpadów kwalifikowana jako budowlane jest bardzo urozmaicona. Zaliczamy do nich m.in. gruz: betonowy, ceglany i ceramiczny, usunięte tynki, gips, cement, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, stolarkę okienną i drzwiową, odpady instalacyjne, materiały pokryć...

Odpady przemysłowe

Odpady przemysłowe to odpady powstające w toku działalności gospodarczej. Ich wytwórcami są nie tylko fabryki, ale także szpitale, magazyny, warsztaty samochodowe czy zakłady budowlane.  W naszym kraju stanowią one ponad 90% całkowitej ilości wytwarzanych odpadów....

Odpady chemiczne

Odpady chemiczne to wyjątkowo niebezpieczna grupa odpadów. Mogą wykazywać one następujące właściwości: palne, wybuchowe, toksyczne, żrące, trujące, W związku z powyższym, gospodarka odpadami chemicznymi wymaga szczególnej ostrożności, prawidłowego prowadzenia i...

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne to powszechnie stosowany materiał, który bardzo dobrze nadaje się do recyklingu. W działalności gospodarczej odpady tworzyw sztucznych mogą powstawać na wiele różnych sposobów, ale przede wszystkim są to zużyte opakowania lub odpady produkcyjne....

Odpady folii

Zajmujemy się odbiorem odpadów folii typu LDPE, PP, PE, HDPE. Naszymi klientami są sklepy, hurtownie, zakłady, przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolne. Odbieramy: folie poprodukcyjne folie kolorowe (typu pe, hdpe, ldpe) folie transparentne( typu strech, pe) folie...