Wełna mineralna

Wełna mineralna to doskonały materiał izolacyjny wykorzystywany do ocieplania dachów lub wykonywania izolacji akustycznej, ponadto charakteryzuje się także właściwościami przeciwogniowymi. Jej kod odpadu to 17 06 04. Wełna mineralna należy do grupy odpadów...

Papa

Papa to odpad klasyfikowany pod kodem 17 03 80. Ze względu na koszty jej zagospodarowania jako odpadu, usługa ta jest droższa niż wywóz czystego gryzu czy nawet odpadów pobudowlanych i poremontowanych. To specyficzny rodzaj odpadu, który podobnie jak inne nieczystości...

Odpady spożywcze

Odpady spożywcze w postaci przeterminowanych produktów, pozostałości gastronomicznych, wycofanych ze sprzedaży partii towarów oraz pozostałości poprodukcyjnych stanowią grupę odpadów, które ze względu na swoje właściwości (procesy fermentacji oraz rozwój...

Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe – opakowania poużytkowe pochodzące z całego systemu pakowania. Odpady opakowaniowe zdefiniowane są jako wszystkie rodzaje opakowań, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia. Rodzaje odpadów opakowaniowych Odpady...

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to takie, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić dla niego oraz ludzi poważne zagrożenie. Odpady niebezpieczne ze względu na swój rodzaj oraz skład mają bardzo groźne właściwości, dlatego trzeba obchodzić się z nimi...

Odpady tekstylne

Zapraszamy do współpracy producentów obuwia i odzieży, hurtownie odzieżowe i obuwnicze, sprzedawców odzieży używanej, sieci sklepów i sklepy detaliczne, oraz wszystkich którym zależy na profesjonalnym unieszkodliwieniu wytworzonych odpadów tekstylnych.   Jesteśmy...