Odpady chemiczne to wyjątkowo niebezpieczna grupa odpadów.

Mogą wykazywać one następujące właściwości:

 • palne,
 • wybuchowe,
 • toksyczne,
 • żrące,
 • trujące,

W związku z powyższym, gospodarka odpadami chemicznymi wymaga szczególnej ostrożności, prawidłowego prowadzenia i kontroli.

Odbieramy odpady chemiczne płynne i stałe, zarówno związki organiczne jak i nieorganiczne.

Jako jedna z niewielu firm w kraju , posiadamy odpowiednie pozwolenia administracyjne, zezwalające naszej firmie na podejmowanie różnego typu działań w zakresie utylizacji bądź odzysku odpadów chemicznych.

Odpady chemiczne, które przyjmujemy, to m.in:

 • kwasy
 • rozpuszczalniki
 • popłuczyny
 • kleje
 • żywice
 • środki ochrony roślin
 • farby
 • itp

Zamów odbiór odpadów!

+48 736 623 527

lub wyślij e-mail