Dokumenty

Decyzja WOŚ.6233.15.2013 z dnia 06.08.2013r.

wydana przez Starosta Lubliniecki

Decyzja WOŚ.6233.19.2013 z 13.08.2014r.

wydana przez Starosta Lubliniecki

Decyzja WOŚ.6233.11.2014 z dnia 12.05.2014r.

wydana przez Starosta Lubliniecki

Decyzja WOŚ.6233.20.2014 z dnia 12.08.2014r.

wydana przez Starosta Lubliniecki

Decyzja WOŚ.6233.2.2018 z dnia 06.03.2018r.

wydana przez Starosta Lubliniecki

Decyzja WOŚ.6233.3.2018r. z dnia 08.03.2018r.

wydana przez Starosta Lubliniecki

Zaświadczenie o nadaniu numeru BDO

wydane przez Marszałem Województwa Śląskiego

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu

Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

wydane przez Urząd Statystyczny w Katowicach