Grupa odpadów kwalifikowana jako budowlane jest bardzo urozmaicona. Zaliczamy do nich m.in. gruz: betonowy, ceglany i ceramiczny, usunięte tynki, gips, cement, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, stolarkę okienną i drzwiową, odpady instalacyjne, materiały pokryć dachowych, elementy ceramiki (np. płytki, armatura ceramiczna), instalacje metalowe i PVC (np. wanny, armatura), złom i stal zbrojeniowa, papę dachową, odpady z drewna i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne, styropian. Odpadem budowlanym może być również gleba i grunt z wykopów.

Odpady budowlane możemy podzielić na dwie podstawowe grupy – nadające się do recyklingu oraz śmieci, które stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i nie mogą być przetworzone w celu ponownego wykorzystania.

 

Zamów odbiór odpadów!

+48 736 623 527

lub wyślij e-mail